System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 366
Rok obrony pracy 1999
Numer ewidencyjny PL/1999/02
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Bartuzi Agnieszka
Tytuł polski Porównanie metod odsiarczania gazów odlotowych
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis