System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 367
Rok obrony pracy 1999
Numer ewidencyjny PL/1999/03
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Iwaniuk Ilona
Tytuł polski Teoria i praktyka gospodarowania odpadami medycznymi
Tytuł angielski
Promotor Chmiel Bogusław
Współpromotor / Opiekun
Opis