System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 369
Rok obrony pracy 1999
Numer ewidencyjny PL/1999/05
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Bogusz Paweł
Tytuł polski Otrzymywanie szkła
Tytuł angielski
Promotor Machocki Andrzej
Współpromotor / Opiekun
Opis