System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 37
Rok obrony pracy 1966
Numer ewidencyjny PM/1966/03
Typ pracy Praca magisterska
Autor Sawa Józef
Tytuł polski Badania cementacji molibdenu w roztworach rozcieńczonych
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis