System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 370
Rok obrony pracy 1998
Numer ewidencyjny PL/1998/01
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Markiewicz Jacek
Tytuł polski Przewodzące polimery
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis