System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 371
Rok obrony pracy 1998
Numer ewidencyjny PL/1998/02
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Weremecki Tomasz
Tytuł polski Dioksyny - źródła, zagrożenia, środki zaradcze
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis