System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 372
Rok obrony pracy 1996
Numer ewidencyjny PL/1996/01
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Piwko Grzegorz
Tytuł polski Nowe zastosowania gazu syntezowego
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis