System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 373
Rok obrony pracy 1996
Numer ewidencyjny PL/1996/02
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Turek Janina Agnieszka
Tytuł polski Różne metody otrzymywania glinu
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis