System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 375
Rok obrony pracy 1996
Numer ewidencyjny PL/1996/04
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Buczkowska Anna
Tytuł polski Produkcja kwasu fosforowego i utylizacja fosfogipsu
Tytuł angielski
Promotor Ryczkowski Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis