System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 376
Rok obrony pracy 1995
Numer ewidencyjny PL/1995/01
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Harasim Alina
Tytuł polski Katalizatory bimetaliczne, przegląd literatury
Tytuł angielski
Promotor Ryczkowski Janusz
Współpromotor / Opiekun Borowiecki Tadeusz
Opis