System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 38
Rok obrony pracy 1966
Numer ewidencyjny PM/1966/04
Typ pracy Praca magisterska
Autor Mrówczyńska Henryka
Tytuł polski Otrzymywanie bezwodnika chlorków ziem rzadkich o minimalnej ilości tlenochlorków
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis