System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 380
Rok obrony pracy 1995
Numer ewidencyjny PL/1995/05
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Uliński Grzegorz
Tytuł polski Zasady ochrony patentowej oraz przegląd patentów - oczyszczanie gazów przemysłowych
Tytuł angielski
Promotor Grzegorczyk Wiesław
Współpromotor / Opiekun
Opis