System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 383
Rok obrony pracy 1979
Numer ewidencyjny RD/1979/01
Typ pracy Rozprawa doktorska
Autor Machocki Andrzej
Tytuł polski Badania redukcji katalizatorów Ni/gamma-Al2O3
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis