System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 384
Rok obrony pracy 2006
Numer ewidencyjny RD/2006/02
Typ pracy Rozprawa doktorska
Autor Stołecki Kazimierz
Tytuł polski Badania procesu uwodornienia benzenu
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis