System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 385
Rok obrony pracy 1974
Numer ewidencyjny RD/1974/01
Typ pracy Rozprawa doktorska
Autor Krigier-Wojnowski Andrzej
Tytuł polski Badania zjawisk cieplnych podczas katalitycznego utleniania amoniaku w warunkach modelowych
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis