System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 386
Rok obrony pracy 1974
Numer ewidencyjny RD/1974/02
Typ pracy Rozprawa doktorska
Autor Nieæko Jerzy
Tytuł polski Badania nad otrzymywaniem wodorotlenku cyrkonowego z roztworów fluorocyrkonianu potasowego
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis