System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 387
Rok obrony pracy 1977
Numer ewidencyjny RD/1977/01
Typ pracy Rozprawa doktorska
Autor Chmiel Bogusław Leopold
Tytuł polski Badanie katalizatorów wanadowych w reakcji utleniania durenu do dwubezwodnika kwasu piromelitowego, Wp?yw srebra jako promotora na przebieg procesu
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis