System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 39
Rok obrony pracy 1966
Numer ewidencyjny PM/1966/05
Typ pracy Praca magisterska
Autor Żółtek-Kopczewska Teresa
Tytuł polski Bezpo¶rednie syntezy alkilobromogermanów z g±bki germanowej i bromków alkilowych
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis