System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 399
Rok obrony pracy 1993
Numer ewidencyjny PL/1993/01
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Karpińska Danuta
Tytuł polski Ocena możliwości zastosowania spektroskopii w podczerwieni do oznaczania niewielkich ilości podtlenku azotu
Tytuł angielski
Promotor Ryczkowski Janusz
Współpromotor / Opiekun Borowiecki Tadeusz
Opis