System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 40
Rok obrony pracy 1966
Numer ewidencyjny PM/1966/06
Typ pracy Praca magisterska
Autor Krigier-Wojnowski Andrzej
Tytuł polski Szybkie oznaczanie zawartości fluoru w elektrolitach glinowych i w solach fluorowych metodą pośredniej absorpcjimetrii neutronowej
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis