System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 402
Rok obrony pracy 1982
Numer ewidencyjny PM/1982/04
Typ pracy Praca magisterska
Autor ?a?ko Adam
Tytuł polski Próby wykorzystania klutonu jako przenośnika tlenu do oczyszczania gazów od siarkowodoru
Tytuł angielski
Promotor Kozak Zdzis?aw
Współpromotor / Opiekun
Opis