System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 41
Rok obrony pracy 1966
Numer ewidencyjny PM/1966/07
Typ pracy Praca magisterska
Autor Synowiecki Józef
Tytuł polski Budowa i uruchomienie zestawu do bada? glinokrzemianowych katalizatorów krekingu
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis