System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 416
Rok obrony pracy 1977
Numer ewidencyjny PM/1977/15
Typ pracy Praca magisterska
Autor Biega?ski Grzegorz
Tytuł polski Badania nad demineralizacją kondensatów z saletry amonowej na szeregowym uk?adzie jonitowym Amberlite-200, Amberlite IRA-94 S
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis