System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 42
Rok obrony pracy 1966
Numer ewidencyjny PM/1966/08
Typ pracy Praca magisterska
Autor D±browska Maria
Tytuł polski Wyznaczanie powierzchni katalizatorów wanadowych metod± chromatografii gazowej
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis