System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 423
Rok obrony pracy 1978
Numer ewidencyjny PM/1978/10
Typ pracy Praca magisterska
Autor Bekier Gabriela
Tytuł polski Badania efektów cieplnych absorpcji CO2 w roztworach KOH
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis