System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 427
Rok obrony pracy 2002
Numer ewidencyjny PL/2002/03
Typ pracy Praca licencjacka
Autor ??de?ek Pawe?
Tytuł polski Katalizatory samochodowe
Tytuł angielski
Promotor Ryczkowski Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis