System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 44
Rok obrony pracy 1966
Numer ewidencyjny PM/1966/10
Typ pracy Praca magisterska
Autor Rybicki Wojciech
Tytuł polski Badania powierzchni i aktywności katalitycznej kontaktów wanadowych podwójnie promotorowanych
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis