System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 450
Rok obrony pracy 2009
Numer ewidencyjny PM/2009/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor Baran Barbara
Tytuł polski Energetyczne wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych
Tytuł angielski The energy-utilization of waste material from plastics
Promotor Ryczkowski Janusz
Współpromotor / Opiekun Pasieczna-Patkowska Sylwia
Opis