System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 457
Rok obrony pracy 2004
Numer ewidencyjny PM/2004/04
Typ pracy Praca magisterska
Autor ??de?ek Pawe?
Tytuł polski Analiza techniczna lotnych zwi?zków organicznych przy u?yciu spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni
Tytuł angielski Technical analysis of volatile organic compounds using infrared absorption spectroscopy
Promotor Ryczkowski Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis