System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 46
Rok obrony pracy 1966
Numer ewidencyjny PM/1966/12
Typ pracy Praca magisterska
Autor Kulpa-Rybicka Barbara
Tytuł polski Wpływ domieszek na własności kontaktów wanadowych
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis