System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 465
Rok obrony pracy 2008
Numer ewidencyjny PM/2008/08
Typ pracy Praca magisterska
Autor ?urek Monika
Tytuł polski Badania katalizatorów reformingu parowego dla reformerów typu GHR
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun Sikorska Joanna
Opis