System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 468
Rok obrony pracy 2007
Numer ewidencyjny PM/2007/03
Typ pracy Praca magisterska
Autor Antoniak Katarzyna
Tytuł polski Catalysts for utilization of methane from coal mines and fine coal dust
Tytuł angielski Catalysts for utilization of methane from coal mines and fine coal dust
Promotor Machocki Andrzej
Współpromotor / Opiekun Figueiredo Jose L., Goncalves Filomena
Opis