System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 478
Rok obrony pracy 1994
Numer ewidencyjny PL/1994/03
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Sawecki Jarosław
Tytuł polski Metody przetwarzania paliw stałych
Tytuł angielski
Promotor Grzegorczyk Wiesław
Współpromotor / Opiekun
Opis