System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 48
Rok obrony pracy 1966
Numer ewidencyjny PM/1966/14
Typ pracy Praca magisterska
Autor Warda Czesław
Tytuł polski Badanie własności katalizatorów wanadowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis