System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 49
Rok obrony pracy 1967
Numer ewidencyjny PM/1967/01
Typ pracy Praca magisterska
Autor Tarnawczyk Jadwiga
Tytuł polski Ustalenie optymalnych parametrów sorpcji germanu z przemysłowych roztworów siarczanu miedzi na sorbencie specyficznym S.G.
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun Masiak A.
Opis