System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 50
Rok obrony pracy 1967
Numer ewidencyjny PM/1967/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor Kargul Edward
Tytuł polski Badanie aktywności katalizatorów przemysłowych reakcji utleniania SO2 z zastosowaniem termopary różnicowej
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis