System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 51
Rok obrony pracy 1967
Numer ewidencyjny PM/1967/03
Typ pracy Praca magisterska
Autor Sułecka Teresa
Tytuł polski Otrzymywanie cyrkonu na drodze elektrolizy soli stopowych K2ZrF6-NaCl
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun Rafalski Wadim
Opis