System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 517
Rok obrony pracy 2006
Numer ewidencyjny RD/2006/01
Typ pracy Rozprawa doktorska
Autor Pasieczna Sylwia
Tytuł polski Techniki spektroskopii IR w badaniach adsorbentów i katalizatorów
Tytuł angielski
Promotor Ryczkowski Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis