System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 518
Rok obrony pracy 1977
Numer ewidencyjny RD/1977/02
Typ pracy Rozprawa doktorska
Autor Gołębiowski Andrzej
Tytuł polski Studium kinetyki syntezy amoniaku na katalizatorach przemysłowych
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis