System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 519
Rok obrony pracy 2004
Numer ewidencyjny RD/2004/01
Typ pracy Rozprawa doktorska
Autor Jezior Renata
Tytuł polski Badanie właściwości katalizatorów reakcji utleniającego sprzęgania metanu
Tytuł angielski
Promotor Machocki Andrzej
Współpromotor / Opiekun
Opis