System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 520
Rok obrony pracy 1992
Numer ewidencyjny RD/1992/01
Typ pracy Rozprawa doktorska
Autor Ryczkowski Janusz
Tytuł polski Metoda podwójnej impregnacji - mechanizm procesu i właściwości fizyko-chemiczne katalizatorów
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis