System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 53
Rok obrony pracy 1967
Numer ewidencyjny PM/1967/05
Typ pracy Praca magisterska
Autor Kogutowski Wojciech
Tytuł polski Badanie wpływu nośnika na aktywność katalizatorów wanadowo-molibdenowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika kwasu maleinowego
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis