System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 539
Rok obrony pracy 1999
Numer ewidencyjny PM/1999/11
Typ pracy Praca magisterska
Autor Bator Agnieszka
Tytuł polski Analiza sk?adowania odpadów komunalnych na wysypisku "Rokitno" w 1997 roku
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun Galparoli Andrea
Opis