System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 55
Rok obrony pracy 1967
Numer ewidencyjny PM/1967/07
Typ pracy Praca magisterska
Autor Antas Elżbieta
Tytuł polski Próby otrzymywania dwutlenku cyrkonu wysokiej czystości z fluorocyrkonianu potasu i wytracanie zasadowego fluorku cyrkonu
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis