System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 556
Rok obrony pracy 2010
Numer ewidencyjny PM/2010/14
Typ pracy Praca magisterska
Autor Bachanek Ilona
Tytuł polski Badania właściwości katalizatorów syntezy metanolu Cu/ZnO/Al2O3 modyfikowanych cyrkonem
Tytuł angielski Study of Cu/ZnO/Al2O3 methanol synthesis catalysts modified by zirconiuk
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis