System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 56
Rok obrony pracy 1967
Numer ewidencyjny PM/1967/08
Typ pracy Praca magisterska
Autor Gryta Marian
Tytuł polski Otrzymywanie i badanie własności katalitycznych katalizatorów krakingu aktywowanych lantanowcami
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis