System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 58
Rok obrony pracy 1967
Numer ewidencyjny PM/1967/10
Typ pracy Praca magisterska
Autor Wołącewicz Wojciech
Tytuł polski Badania katalizatorów krakingu metodą impulsową przy użyciu chromatografu gazowego
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis