System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 59
Rok obrony pracy 1967
Numer ewidencyjny PM/1967/11
Typ pracy Praca magisterska
Autor Podlewska Ludmiła
Tytuł polski Próby otrzymywania dwutlenku cyrkonu wysokiej czystości z fluorocyrkonianu potasu i hydroliza zasadowego fluorku cyrkonu
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis