System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 597
Rok obrony pracy 1982
Numer ewidencyjny PM/1982/07
Typ pracy Praca magisterska
Autor ?uk Halina
Tytuł polski Badania aktywowania konwencjonalnych katalizatorów kobaltowo-molibdenowych dla potrzeb reakcji parowej konwersji tlenku w?gla
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis