System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 60
Rok obrony pracy 1967
Numer ewidencyjny PM/1967/12
Typ pracy Praca magisterska
Autor Mierzejewski Mieczysław
Tytuł polski Preparatyka i badanie aktywności katalizatorów w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis